Đặt hàng thiết kế website

  • Hiện thời Thông tin của quý khách
  • Complete
Nhu cầu khác
Domain hay tên miền là địa chỉ để khách hàng truy cập vào website của bạn
Hosting là nơi lưu trữ website của bạn trên mạng internet
Tên thương hiệu và câu châm ngôn của công ty hay dịch vụ của bạn
Ví dụ như thiết kế logo, banner, áp phích, tờ rơi, card visit..cho các hoạt động và sự kiện liên quan